Zaznacz stronę
Po łacinie „facilis” znaczy „łatwy„.
Jestem fa-cy-li-ta-tor-ką, czyli… wspieram grupy w dochodzeniu do CELU, pozostając BEZSTRONNA wobec opinii i treści.

Zwracam uwagę na 3 sprawy: CEL – PROCES – LUDZI. Jak?
Buduję porozumienie wokół CELU. Podsumowuję, udzielam głosu, skupiam wokół tematu.
Obserwuję PROCES – co dzieje się z grupą. Tworzę pozytywną atmosferę.
Wzmacniam ZAANGAŻOWANIE ludzi. Zapraszam do interakcji i współpracy.

W pracy z grupami używam metody GRAFICZNEGO przedstawiania procesu i jego wyników. Myślenie wizualne i zobrazowanie pomaga w uczeniu się, angażuje, skupia uwagę. Rysunkowe notatki tworzone wspólnie UŁATWIAJĄ dzielenie się wiedzą. Poznanie opinii innych staje się ŁATWE dzięki graficznemu przedstawieniu.

facylitacja graficzna
Intrygowało mnie zawsze to z jaką lekkością i łatwością Dorota komunikuje się zarówno z grupą, jak i z pojedynczymi osobami, dążąc do osiągnięcia celu spotkania czy dyskusji. Moją uwagę zwracały również nowe dla mnie formy i narzędzia jakich Dorota używała podczas spotkań czy rozmów. Dlatego kiedy planowałam konferencję kończącą projekt, zależało mi na tym, aby facylitatorką była Dorota.
Najważniejsze w naszej współpracy było dla mnie to, że po przedstawieniu Dorocie celów spotkania, zaproponowała ona najtrafniejsze jej zdaniem formy i narzędzia do moderowania oraz oprawę wizualną. Jestem przekonana, że zagwarantowały one sprawne, a co najważniejsze ciekawe przeprowadzenie spotkania, które trwało 1,5 dnia i adresowane było do ok. 60 osób.
Według mnie to, w jaki sposób przygotowane były materiały graficzne w dużej mierze przyczyniło się do stworzenia atmosfery współpracy podczas spotkania, a także zwiększyło zaangażowanie jego uczestników.

 

Adriana Niedoszewska

FRSI