Zaznacz stronę

Pani Dorota Kostowska była zaangażowana w przygotowanie wybranej grupy menadżerów CEMEX Polska do prezentacji w formule Pecha Kucha podczas firmowej Konferencji Kierownictwa.

Przygotowanie pracowników odbywało się w w formie szkoleń, które Pani Dorota prowadziła zarówno w formule online jak i bezpośredniego spotkania. Interaktywna formuła online pozwoliła na udział w szkoleniu pracowników z wielu miejsc w kraju, co przyczyniło się do oszczędności czasu, bez szkody dla wartości samego szkolenia.

Pani Dorota z dużym zaangażowaniem odniosła się do  przygotowanych prezentacji, a do każdego z kilkunastu materiałów podeszła w indywidualny sposób.

Prezentacje menadżerów, które przygotowano dzięki konsultacjom z Panią Dorotą zostały odebrane bardzo pozytywnie, ze względu na nową formę wystąpień oraz zaproponowaną kreację.

Jesteśmy zadowoleni z wykonanej pracy oraz dotychczasowej współpracy dlatego polecamy usługi Pani Doroty wszystkim osobom i firmom, które poszukują udoskonalenia formuły prezentacji.

Izabela Rokicka

Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej I Marketingu, CEMEX Polska Sp. z o.o.

Dorota Kostowska (wraz ze współpracowniczką) przygotowała i przeprowadziła dla 8 pracowników i pracowniczek Forum Odpowiedzialnego Biznesu 4-godzinny warsztat, którego celem było przygotowanie uczestników do roli moderatora dyskusji w grupach podczas organizowanej przez FOB II Anty-Konferencji CSR.
Cały proces realizowany był na bardzo wysokim poziomie, za szczególnie cenne uważamy:
• Nacisk na przygotowanie szkolenia (doprecyzowanie jego zakresu, materiały przesłane uczestnikom).
• Elastyczność w dopasowaniu się do potrzeb grupy podczas szkolenia.
• Doskonały warsztat trenerski, dzięki któremu szkolenie realizowane z wymagającą grupą (większość osób po kursach trenerskich) zostało bardzo sprawnie przeprowadzone.

Współpracę z Dorotą Kostowską oceniam bardzo wysoko zarówno pod względem logistycznym (kontakt z organizatorem), jak i merytorycznym.

Marcin Grzybek

menedżer projektów, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Pani Dorota Kostowska (wraz ze współpracowniczką) podczas warsztatów przede wszystkim pomogły nam zrozumieć stwierdzenie, że „opowiadanie jest, jak dotąd, najbardziej niedocenianą umiejętnością w biznesie”. Pracownicy mBanku SA mieli możliwość poznania w teorii i w praktyce dwóch formatów wystąpień publicznych. Wszystko przebiagło w luźnej atmosferze, ale nie zabrakło też mobilizującego stresu i satysfakcji z udanych wystąpień. Dzięki warsztatom pracownicy mBanku SA zyskali wiedzę o tym, na czym polega dobre wystąpienie publiczne oraz doświadczenie, które skutkuje otwarciem się na nowe możliwości. Pani Dorota przeprowadziła warsztaty w sposób ciekawy, inspirujący i profesjonalny.

Marta Jabłońska

hr business partner / Departament Rozwoju Pracowników i Kultury Organizacji, mBank SA

Zawsze intrygowało mnie to z jaką lekkością i łatwością Dorota komunikuje się zarówno z grupą, jak i z pojedynczymi osobami, dążąc do osiągnięcia celu spotkania czy dyskusji. Moją uwagę zwracały również nowe dla mnie formy i narzędzia jakich Dorota używała podczas spotkań czy rozmów. Dlatego kiedy planowałam konferencję kończącą projekt, zależało mi na tym, aby facylitatorką była Dorota.
Najważniejsze w naszej współpracy było dla mnie to, że po poznaniu celów spotkania, Dorota zaproponowała trafne formy i narzędzia do moderowania oraz oprawę wizualną. Jestem przekonana, że zagwarantowały one sprawne, a co najważniejsze ciekawe przeprowadzenie spotkania, które trwało 1,5 dnia i adresowane było do ok. 60 osób.
Według mnie to, w jaki sposób przygotowane były materiały graficzne w dużej mierze przyczyniło się do stworzenia atmosfery współpracy podczas spotkania, a także zwiększyło zaangażowanie jego uczestników.

Adriana Niedoszewska

koordynatorka projektu RozPRACUJ to z biblioteką, FRSI

Z Dorotą Kostowską mam okazję współdziałać przy dwóch przedsięwzięciach – webinariach organizowanych przez Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Mazowsze Lokalnie oraz animowaniu sieci aktywnych bibliotekarek i bibliotekarzy LABiB. Zawsze były to projekty długofalowe, pełne wyzwań organizacyjnych, procesowych – Dorota z wielkimi kompetencjami społecznymi, naturalną, ciepłą facylitacją, żelazną analizą dążyła do celów, zawsze ludzi stawiając na pierwszym miejscu.

Ma dwa talenty, których można jej zazdrościć, bo są trudno wyuczalne – naturalna symbioza z nowymi technologiami i wizualizacje. Webinarium Dorota traktuje jako narzędzie, które pozwala ludziom być razem, uczyć się, przeżywać wirtualne przygody. Miałam okazję brać udział w webinariach przez nią prowadzonych zarówno jako uczestniczka, jak i ekspertka. Za każdym razem robiła wszystko, żeby był kontakt, luz i żeby nie wiem, jak zawodził sprzęt czy łącze internetowe (sprawdzone przez Dorotę tysiąc razy + 3 back-upy przygotowane), jak głupie pytanie zadał ktoś na czacie, nie traciła głowy! Te webinaria nawet w połowie nie byłyby tak udane, gdyby nie wizualizacje robione przez Dorotę. I nie chodzi tylko o ładne kreski na ekranie, ale o to, że jej rysunki rzeczywiście ilustrują, pokazują akcję, życie, są dowcipne.
Kontakt i edukacja, tak określiłabym jej podejście do nowych technologii w działaniach społecznych. Co ważne, Dorota z nowymi technologiami się zaprzyjaźnia i poprzez bycie ich prawdziwą fanką (w przypadku webinariów mogę ją nawet określić ambasadorką) – oswaja je dla innych.

Marta Henzler

animatorka, trenerka, superwizorka, na co dzień związana ze Stowarzyszeniem BORIS

Dorota pomagała mi przygotowywać się do cyklu moich warsztatów. Jako, że jestem perfekcjonistką i chciałam, aby mój przekaz był jak najbardziej atrakcyjny i inspirujący, poprosiłam o pomoc właśnie Dorotę. Pracowałyśmy zarówno w trakcie spotkania, jak i na odległość przez Skype.
Dorota z ogromnym zaangażowaniem i pasją podzieliła się ze mną cennymi uwagami, które pomogły mi poczuć się pewniej i zbudować przejrzystą formę przekazu. To z kolei zaowocowało świetną atmosferą i aktywnym udziałem słuchaczy w trakcie moich warsztatów.
Mogłam też obserwować Dorotę podczas jej prezentacji i webinarium. I powiem tak – robi to po MISTRZOWSKU! Ma ten dar, którym przyciąga uwagę ludzi, a przy tym jest skromna i niezwykle serdeczna. Skupiona na swoim przekazie, a jednocześnie na innych. Te oczy, ten uśmiech, ten głos. Mieszanka piorunująca, uczy i porusza.

Barbara Kohlbrenner

osobisty doradca wizerunkowy, BRB&CO Solutions

Miałem przyjemność współpracować z Dorotą na kilku płaszczyznach w ramach programu rozwijającego umiejętności liderskie dla dyrektorów i dyrektorek bibliotek.

Przede wszystkim chciałem podkreślić życzliwość Doroty i jej nastawienie na zrozumienie potrzeb i idei partnera projektu, tak aby razem osiągnąć wspólne, najlepsze efekty. Te cechy znacząco wyróżniają Dorotę. Połączone z profesjonalizmem, wysoko postawioną poprzeczką oraz wymaganiem zarówno od siebie jak i od innych, stanowią idealną mieszankę dla partnera do współpracy przy wszelkiego typu projektach. Wydają mi się również receptą na sukces przy projektach kreatywnych, nowatorskich, wymagających innowacyjnego podejścia do problemu.

Webinaria to prawdziwa pasja Doroty i może to odczuć każdy, kto bierze w nich udział zarówno w roli uczestnika, jak i mówcy. Ja miałem przyjemność debiutować pod okiem Doroty i muszę powiedzieć, że dzięki niej był to bardzo dobry debiut. Dorota wprowadziła mnie w świat webinariów, przeprowadziła webinarium próbne oraz solidnie przygotowała mnie do jego zrealizowania. Co chyba najważniejsze, przekonała mnie, że to ciekawe narzędzie edukacyjne oraz dodała wiary w siebie i odwagi do podjęcia tej próby. Przy współpracy z Dorotą zrealizowałem 5 webinariów i zarówno ja, jak i uczestnicy tych wydarzeń, byliśmy i jesteśmy z nich zadowoleni. Ten sukces jest tylko częściowo mój jako mówcy, ale chyba jeszcze większy Doroty, jako mojej mentorki w tym zakresie.

Szczerze rekomenduję Dorotę Kostowską do realizacji wspólnych projektów biznesowych oraz webinariów.

Daniel Lichota

trener, coach

Pełniąc funkcję głównej specjalistki ds. szkoleń w FRSI Pani Dorota Kostowska była odpowiedzialna m.in. za przeprowadzenie rekrutacji uczestników Programu Rozwoju Bibliotek (łącznie 3808 bibliotek) oraz bieżącą komunikację z nimi. Tworzyła koncepcję i nadzorowała rozwój internetowego systemu do zarządzania rekrutacją do programów szkoleniowych, moniotorowania współpracy między uczestnikami a trenerami, certyfikacji szkoleń. Zainicjowała również i dbała o rozwój w działalności FRSI webinariów jako narzędzia edukacyjnego, pozwalającego także na sprawniejsze zarządzanie projektami (zrealizowała ok. 30 webinariów). Ponadto współtworzyła program merytoryczny i prowadziła pięć edycji dorocznych kongresów bibliotek publicznych.
Pani Dorota nadzorowała także realizacje m.in. programu szkoleniowego „Docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo” poświęconego nowemu na polskim gruncie podejściu do budowania realizacji bibliotek z samorządem (w szkoleniach wzięło udział blisko 800 osób) oraz programu „Dobre spotkanie. Jak to zrobić?”, który wprowadzał do bibliotek facylitację jako sposób pracy z grupą (blisko 800 osób przeszkolonych).

We wszystkich swoich działaniach Pani Dorota Kostowska wykazała się zdolnościami organizacyjnymi i dużą samodzielnością. Dała się poznać jako osoba kreatywna, posiadająca zarówno umiejętności konceptualizacji rozwiązań, jak i ich wdrożenia.

Rafał Kramza

prezes , Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego